ronselaar

 • Ik liep eens langs een havenwijk
  ne ronselaar stond op den dijk
  komt mee met mij en word schatrijk
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Makker ’k wil dat gere doen
  maar hoe is het leven op zo’n galjoen
  ik wil al ’t vuile werk ni doen
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Hij sprak: Het leven van matroos
  is vol van vreugd en zorgenloos
  komt tekent hier en blijft een poos
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Lalala

  Maar toen het anker was gelicht
  en nieverans nog land in zicht
  wist ik da’k ik was opgelicht
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Lalala

  Ze bonden m’n twee duimen vast
  en trokken mij tot in de mast
  zo is het leven voor ne gast
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Lalala

  Ik had een vrouw heure naam was Griet
  zij was de reden voor mijn verdriet
  voor haar was ’t da’k het land verliet
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Lalala

  Maar kom ik in een haven aan
  en ‘k zien daar al die grieten staan
  dan weet ik da’k ik nimmer zal gaan
  aan boord van een oorlogsvloot, man

  Lalala

sarabande

 • Vanaf da’ ne mens z’n eerste reis hè ondernomen
  hè ’t m in zijn bagage zijn muziek meegenomen
  in de vorm van een lieke
  ne wals of een fluit
  ging ’m ieverans henen
  de muziek ging mee uit

  En wou h’m gaan varen de muziek ging mee aan boord
  en een lieke van Napels wier ook in Rio gehoord
  boerendans of klassiek
  de muziek bleef nooit thuis
  ze vaarde mee met ’t karveel
  of kraak of haringbuis

  En wou de jezuïet gaan bekeren in China
  dan had ’m in zijn ruim wel iet’ van Palestrina
  a’s ’t schip was gestrand
  de muziek ging mee aan land
  en wel me’ beter manieren
  dan ne predikant

  En waren ze ’t muug, die exotische landen
  ze gingen naar huis, nief muziek in hun handen
  zo kom het dat ook Bach
  een sarabande hè gemaakt
  da’s nen dans der Mexicanen
  die tot hier is geraakt

  Maar overal in de wereld daar vinde gespuis
  die steken hun liekes veel liever in een kluis
  zingen van bloed en bodem
  en van vaderland
  ’t zijn trieste praktijken
  ’t is ni interessant

phare ar men

 • Het is een feit
  dat dezen tijd
  me ni bijzonder inspireert
  de dromen ze raken
  ni meer aan de macht
  den daglijkse zever regeert
  ik noem het de schuld van d’administratie
  die gluiperig ons leven kluistert
  dan kan het me ook ni verbazen
  dat er een stem is die fluistert:

  A’s het hier ni meer macheert
  dan laat ik beter alles achter
  dan vaar ik naar de Phare Ar-Men
  en ’k word daar torenwachter
  van hoog daarboven zal ik zien
  hoe d’ horizon de schepen doe verdwijnen
  wa’ rest da’ zijn de wolken en de zee
  om mijn licht te laten schijnen

  Het is een feit
  da’ communicatie
  ne zegen is voor ’t mensenras
  zo krijgen w’ een stem, en emancipatie
  misschien zelfs wa’ minder ambras
  maar wat is het nut van communicatie
  a’s er geen mens is die luistert
  dan kan het me ook ni verbazen
  dat er een stem is die fluistert:

  dan laat ik beter alles achter

  Maar na nen tijd
  krijgde toch spijt
  van zo’n leven op nen toren
  ge zit te verzuipen in uw eigen gelijk
  daarvoor is ne mens ni geboren
  en op nen dag duwen de golven
  mij weer t’rug naar het vasteland
  t’rug tussen de schapen en de wolven
  ’t wrakhout is gestrand!

  A’s het hier ni meer macheert
  dan laat ik beter alles achter

penn sardin

 • In de donker straten van Douarnenez
  daar kunde d’haven nog rieken
  die machtige reuk van netten en zee
  en de vieze stank van fabrieken
  daar kwamen z’op zo’n prachtig idee
  we doen met de vaart van de volkeren mee
  ook de vrouwen van de matrozen
  die staken sardienen in dozen

  In de fabrieken van Douarnenez
  daar deden de bazen goei’ zaken
  maar de vissersvrouwen ze wouen ni mee
  ze kwamen op straat om te staken
  en vrouwen die vechten, geloof het van mij
  die gaan ni zomaar voor de flikken opzij
  ‘Waar zijn ons rechten en waar is ons pree?’
  in de straten van Douarnenez

  Op de kaaien van d’haven van Douarnenez
  liepen duizend proleten in rokken
  ze waren ni bang voor de loop van ’t fusee
  ze stampten op straat me hun blokken
  ze vloekten tegen ’t schandalig gewin
  zo ging de stad de wintertijd in
  en in de vrieskou en regen
  haalden de vrouwen de zege

  Ze zeggen vandaag da staken ni helpt
  dat ieder zijn centen al kreeg
  en dat het protest de crisis ni stelpt
  ’t is over, de spaarpot is leeg
  ’t lieke is oud en die plaat is al grijs
  en ’t geld zit weer in een fiscaal paradijs
  ’t Is nog ni te laat, nee doet allemaal mee
  ’lijk de vrouwen van Douarnenez

de marchand

 • Zijn stem is van satijn
  zijn ogen zijn azuur
  zijn hem’ is gesteven
  zijn handeling secuur

  Hij lacht naar uw kinderen
  streelt uwen hond
  der komt alleen maar honing
  uit zijne mond

  De deuren gaan open
  ze zien ’m a’maal gère
  marchand van zaken
  die nooit zullen macheren

  Wat zit er in zijn mouwen
  wa’ zit in zijn valies?
  de truken van de foor
  en onnozel’ marchandies

  Poeier om te vliegen
  een economisch plan
  een pil tegen bedriegers
  de jeugd van Peter Pan

  En dan verkoopt ’m u
  appelen voor peren
  marchand van zaken
  die nooit zullen macheren

  Hoe staan ik hier te zingen
  mijn armen naar omhoog
  het is geen avance
  niemand hoort mijn betoog

  Ze zeggen ‘Doe iet zinnig
  zij ni zo negatief
  laat de mensen dansen
  en spaart ons astemblief

  de buren ambeteren
  of ga met die kritiek
  marchand van zaken
  die nooit zullen macheren’

oscar

 • Tussen muzikanten
  is er heel veel keus
  g’ he’t van die plezante
  en d’ander zijn serieus
  g’ he’t er excentrieke
  daar zijn er ’t meeste van
  ik ken nog nen unieke
  ’t was Oscar Aléman

  Noem het voor mijn part vaudeville
  die smallen Argentijn me’ zijn gitaar
  een stem ’lijk Donald Duck
  en ne veel te groten bril
  noem het voor mijn part vaudeville
  maar ik doe mijnen hoed af voor Oscar
  en hoor ik zijn gitaar
  dan word ik stil

  Parijs was in die jaren
  een eindeloos orgie
  menig liefdespaar
  ging naar de club Le Chantilly
  om daar te kunnen dansen
  me’ Afrikaans elan
  of om te luist’ren naar het zwanzen
  van Oscar Aléman

  Duizend gitaristen
  spelen in dien trant
  ’t zijn briljante geesten
  maar klink’ het interessant?
  ze spelen rake noten
  maar ‘k voel er ni veel van
  veel meer heb ik genoten
  van Oscar Aléman

goeie raad

 • Toen ik nog ne jongen was, toen sprak mijn vader:
  Zoon, het is nu den hoogsten tijd
  om me u te spreken over later
  ik wil daar ’t een en ’t ander over kwijt

  Misschien zijde nog wa’ jong van jaren
  om te weten waarover ik nu spreek
  maar zijde later groot en meer ervaren
  dan zulde gij nog blij zijn met die preek

  Ge zult zeggen: mijn vader ligt in d’ aarde
  maar mijn ogen, ze zijn opengegaan
  zijn woorden ze waren echt van waarde
  maar helaas, ik heb ze veel te laat verstaan

  Wat dat ’m zei da wil ik hier verzwijgen
  da’s iet’ tussen ne vader en zijn kroost
  ik hou die woorden liever voor mijn eigen
  a’s teken van herinnering en troost

  Want mijn vader hij is al lang vertrokken
  en mijn eigen haren zien al grijs
  ’lijk hem zoek ik verlichting in de boeken
  want daarvan wordt ge redelijk en wijs

  Ik hoor ’m nog dikwijls spreken
  zijn stem die mis ik inderdaad
  maar één ding moet er echt van mijne lever
  hij kan den boom in me zijne goeie raad

samba in de regen

 • solo

willy broejaar

 • ’t Is vrijdag half zeven
  de stad wacht op de nacht
  Willy komt uit ’t bed gekropen
  trekt zijn stijve kleren aan

  Vandaag ni goe in vorm
  slecht voor het uniform
  wast nog efkes zijn gezicht
  en doe zijn plicht

  Laat op de baan
  me’ een wapen op zak
  aar’ig bestaan
  voor Willy Broejaar
  de klabak

  Boel op het Conincksplein
  hier wilt ne flik ni zijn
  beter iet’ voor morgenvroeg
  a is zijn leven nog ni muug
  liever richting kruidenier
  die gist’ren is beroofd
  hier is geenen boef ni meer
  d’er is hier niks da movet

  ’s Nachts op de baan
  aan de riem ne matrak
  triestig bestaan
  voor Willy Broejaar
  de klabak

  A’s kind had ’m ene schonen droom
  om te leven tussen ’t groen onder nen boom
  A’s wachter van een park of een bos
  bewaker van de ganzen en de vos

  Nu leeft ’m in nen jungle van beton
  tussen wapens, drugs en bedden van karton
  de redder van de rijken en de staat
  de kerel die weer tucht brengt in de straat

  Waarom is ’m afgeweken
  op ’t rechtse pad gegaan
  door zijn vader scheef bekeken
  moeder hè het nooit verstaan
  nooit iemand kwaad gedaan
  kraker of Marokaan
  maar zijn keus was ni zo groot
  hij koos voor ’t brood

  D’er zijn veel erger dingen
  die ne zanger kan bezingen
  toch blijven de mensen vies
  van een lied over ne polies
  da’s de wereld op de kop
  een artistieke flop
  welke zot zet nu muziek
  op ’t leven van ne flik

  Alleen op de baan
  en nooit op ’t gemak
  zielig bestaan
  voor Willy Broejaar
  Willy Broejaar

de reis

 • A’s we met de prut in d’ogen
  ’s morgens onzen auto laaien
  a’s de deuren zijn gesloten
  en we Renaud zijn platen draaien
  A’s we na een half uur al
  de borden van de grens zien staan
  dan pas is de reis begonnen
  en nooit anders mag het gaan

  A’s de wolken samenpakken
  hoog boven ons picknicklaken
  a’s we van de kaart afrijen
  en ons eerste ruzie maken
  kurkentrekker is vergeten
  wijn blijft in de koffer staan
  dan pas is de reis begonnen
  en nooit anders mag het gaan

  A’s we ons picketten slagen
  met ne zware steen
  want ook den hamer is vergeten
  is da’ ni bij iedereen
  a’s de koorden van ons tenten
  ni te straf gespannen staan
  dan pas is de reis begonnen
  en nooit anders mag het gaan

  A’s we thuis de rek’ning maken
  en de reis was toch wa duur
  a’s w’een van ons flessen kraken
  slecht gekozen, veel te zuur!
  a’s we zuchten ’t was de leste keer
  nu is ’t voorgoed gedaan
  dan pas is de reis begonnen
  en nooit anders mag het gaan

terug naar zevergem

 • Michelke is dood
  hij is schoon begraven
  me’ wierook en tranen
  me’ water en wijn
  de vrouw van den bakker
  ze mocht de vlag dragen
  het was een plezier
  weer in ’t dorp te zijn

  Hier graasden m’n geiten
  hier bakten we brood
  d’ opbrengst was mager
  ’t verlangen was groot

  Michelke is dood
  hij is schoon begraven
  we prevelden amen
  wa’ moet ne mens doen
  de vrouw van den bakker
  ze mocht de vlag dragen
  we waren weer samen
  de mensen van toen

  Al was ik ne vremde
  van over het Scheld’
  waarvan door den band
  ni veel goe wordt verteld
  ze lieten me binnen
  ik mocht er toch bij
  en toen wier dat dorp
  toch een beetje van mij

  Michelke is dood
  wa’ wordt er begraven
  de kunst van het buurten
  het dorp op een kier
  we bleven ni hangen

wandelpaden

 • Ik leg geen grote wegen aan
  geen bruggen en geen sporen
  ik trap gewoon het gras wa’ plat
  ik maak een simpel wandelpad
  en niemand loopt verloren

  Ik leg geen kapitalen aan
  ik spaar geen lege dromen
  ik snij gewoon wa’ bramen weg
  ’t is zo dat ik een pad aanleg
  een pad tussen de bomen

  Ik schrijf geen dikke boeken vol
  ik broed ni op gedichten
  toch leef ik voor de poezie
  volgt maar mijn pad g’ hebt garantie
  de allerschoonste zichten

  En komt er niemand achter mij
  dan wordt mijn pad vergeten
  natuur zal dan zijn werk doen
  en komde t’rug in ’t hoogseizoen
  mijn pad zal niemand weten